Amerikan Kültür Kolejleri - Beylikdüzü
Türkçe
ONLINE TEDARİK   TIKLA 
The future Begins Here...
Kindergarten (Anasınıfı)
Akademik
Akademik takvimi görüntülemek için tıklayın...

Anaokulumuz da milli eğitim müfredatına bağlı kalınarak high scope yaklaşımı ve Gems programından faydalanılarak öğrencilerimizin kendi tercihlerini yapmalarına,karar alma mekanizmalarının geliştirilmesine, sorumluluk almayı öğrenmelerine öz disiplin ve yeteneklerinin geliştirilmesi için uzman kadromuz ile yaratıcı girişken, sorgulayıcı, kendini rahatça ifade edebilen, başka fikirlere saygı duyan yaparak yaşarak öğrenen, dilimizi etkin şekilde kullanan Atatürk ilke ve inkilaplarına bağlı öğrenciler yetiştirmeyi hedefliyoruz. Ana programımız ise Okuma-yazmaya hazırlık çalışmaları sanat etkinlikleri,Türkçe Dil Etkinlikleri, proje çalışmaları, araştıralım-öğrenelim fen ve doğa etkinlikleri İngilizcedir.

Dil Eğitimi
Beylikdüzü Ak Anaokulu İngilizce Eğitimi

Okul öncesi dönem, bireyin zihinsel, kültürel, duygusal ve bedensel gelişiminin en hızlı olduğu ve öğrenmeye en elverişli dönemlerinden biridir. Bu anlamda, dil eğitiminin kalıcılığı da yadsınamaz.

İllkokul çağına gelmiş ancak daha önce İngilizce ile ilgili önbilgisi olmayan bireyler, İlkokulda ve sonrasında da çok büyük sıkıntılarla karşı karşıya gelmektedirler.

Okul öncesinde bireyin, kendi dilinden başka bir dilin varlığını hissetmesi ve bu dile karşı olumlu tutum geliştirmesi, sonraki zamanlarda dili öğrenmesini daha da kolaylaştıracaktır. Amerikan Kültür Kolejleri’nde çift dilli eğitim sistemi anaokulundan itibaren başlamaktadır. Eğitim ve öğretim programlarımız Milli Eğitim Bakanlığı’nın hazırladığı, sınıf öğretmenlerimiz tarafından uygulanan programa paraleldir. Bu yüzden de öğrencilerimizde ‘Anlamlı Öğrenme’ oluşur. Öğrencilerimiz tüm gün bir İngilizce Öğretmeni ile birlikte günlük dili öğrenmenin ve pekiştirmenin yanı sıra;  5 yaş ve 6 yaş öğrencilerimiz haftada 10 saat İngilizce etkinlikler yapmaktadırlar. Etkinliklerimiz :

5 Yaş :  (Haftada 10 Saat)
Her gün Takvim Zamanı (Calendar Time)
Haftada 1 saat Müzik & Hareket (Music & Action)
Haftada 1 saat Jolly Phonics (İngilizce Ses Eğitimi*)
Haftada 2 Saat Sanat Etkiniği  (Art Activity)
Haftada 2 Saat Hikaye Zamanı (Story Time + Drama & Puppet )
Haftada 2 Saat Oyun (Games)
Haftada 2 Saat  Matematik (Mathematics)

*Sadece Milli Eğitim Bakanlığı’nın 5 Yaş için öngördüğü sesli harfler ile paralel İngilizce harf eğitimdir.

6 Yaş : (Haftada 10 Saat)
Her gün Takvim Zamanı (Calendar Time)
Haftada 2 Saat Müzik & Hareket (Music & Action)
Haftada 2 Saat Sanat Etkinliği (Art Activity)
Haftada 2 Saat Hikaye Zamanı (Story Time + Drama & Puppet)
Haftada 1 Saat Jolly Phonics (İngilizce Ses Eğitimi)
Haftada 1 Saat Oyun (Games)
Haftada 2 Saat Matematik (Mathematics)


Etkinliklerimiz

 • Takvim Zamanı (Calendar Time) Her gün Takvim zamanı etkinliği ile öğrencilerimizin hem Türkçe hem de İngilizce olarak günleri, ayları, mevsimleri, günün tarihini, sayıları tekrar ederek ve geçmişte öğrendikleri temalara göre tekrarlar yaparak dili edinmeleri amaçlanır.
 • Müzik ve Hareket (Music - Action) Dil ediniminde öğrencilerimizin dinleme yapmaları, dili birincil ağızdan duymaları büyük önem taşımaktadır. Müzik ve Hareket etkinliklerinde öğrenciler eğlenirlerken hem de dili ve dilin yapısını gizil öğrenme vasıtası ile edinirler.
 • Sanat Etkinliği (Art Activity) Öğrencilerimiz bu dönemde somut işlemler dönemindedirler. İngilizce Sanat Etkinliklerinde öğrencilerimizin öğrenilen temaya uygun etkinlikler yaparak öğrenmeyi somutlaştırmaları böylelikle öğrenmeyi kalıcılaştırmaları amaçlanır.
 • Drama & Kukla (Drama & Puppet) Öğrencilerimizin dil edinimlerinde en az dinlemeleri kadar dili birebir sınıf içerisinde kullanmaları da önem taşır. Bu yüzden her hafta yaptığımız drama ve kukla etkinliklerinde öğrencilerimizin hem temaya uygun öğrendikleri kelimeleri ve kalıpları kullanma fırsatı bulmaları hem de dili kullanarak öğretmenlerimizle birlikte (pronounciation) telaffuzlarını geliştirmeleri amaçlanır.
 • Hikaye Etkinliği (Storytime Activity) Öğrencilerimizin kitap okuma alışkanlığı edinmeleri okulumuzda en çok önem verdiğimiz noktalardan biridir; bu yüzden öğrencilerimizin haftada iki saat Hikaye Zamanı etkinliğinde, haftanın temasına uygun hikayeler dinleyerek öğrenilenleri pekiştirme, sorulanı anlama - cevap verme ve İngilizce iletişim kurma becerilerini geliştirilmeleri amaçlanır.
 • Matematik (Mathematics) Öğrencilerimiz sınıf öğretmenleri ile öğrendikleri, toplama çıkarma işlemlerini; birer birer, onar onar sayma etkinliklerini İngilizce de uygularlar. Böylece öğrendiklerini tekrar etme, pekiştirme ve ifade etme becerilerini geliştirmeleri amaçlanır.
 • Oyun (Games)
Öğrencilerimizin eğlenirken dili edinmeleri, dile karşı olumlu tutum geliştirmeleri olmazsa olmazımızdır. Oyun etkinliklerinde amacımız öğrencilerimizin oyun oynarlarken dili kullanmaları ve eğlenerek öğrenmeleridir.
 • Ses Eğitimi (Jolly Phonics)
 

Öğrencilerimiz Hazırlık Sınıflarında İngilizce ses eğitimi alırlar. Sınıf öğretmenleri ile Türkçe yaptıkları ses çalışmalarını İngiliz dili için de uygularlar. Ses eğitiminde amacımız farklı dillerin, farklı alfabelerinin olduğunun farkına varmaları, bir sonraki yılda öğrenecekleri alfabe için temel oluşturmaları, Türkçe ve İngilizce alfabeleri arasındaki farkları ve benzerlikleri hissetmeleri ve öğrenmeleridir.

Sosyal kültürel

Anasınıfımız da yıl içerisinde hazırladığımız plana uygun konumuz ile alakalı pekiştirici faaliyetler yapılmaktadır. ( biz sosyo kültürel faaliyetlerimize seminer döneminde karar veriyoruz tiyatro sinema ve meslek gezileri kesin.)

Spor-Sanat

*Görsel sanatlar

*Oyun ve fiziki etkinlik

*Yüzme

*Satranç

*Bale /Dans
*Müzik
Okullarımız
Anasınıfı
İlkokul
Ortaokul
Lise
Kulüpler
Primary School
Beylikdüzü Amerikan Kültür Koleji ;

Çağın tüm olanaklarını kullanabilen ve bunlara etik değerler çerçevesinde yenilerini katan,
Geleceğe güvenle bakan,
Ana dilini ve birden fazla yabancı dili en iyi şekilde kullanan,
Toplumsal ve evrensel değerlere eleştirel bir bakış açısıyla sahip çıkan,
Bilimi, sanatı ve sporu yaşamının bir parçası olarak benimseyen,
Yapıcı bir yaklaşımla etkili iletişim kuran ve bunu kararlılıkla sürdüren,
Bireysel farklılıkları zenginlik olarak benimseyen,
Öz kültürünü yaşayan ve yaşatan, aynı zamanda farklı kültürlerle etkileşim içinde olan,
Kendi bilgi, yetenek ve becerilerinin farkında olan ve sürekli gelişime inanan bireyler yetiştirir.


Dil EğitimiBeylikdüzü Amerikan Kültür Koleji’nde amacımız öğrencilerimizin,  bilingual (çift dilli) eğitim sistemi ile yabancı dili, bir ders veya bir zorunluluktan çok günlük yaşamın bir parçası haline getirebilmesi, yabancı dil konusunda kendine güvenen, anlayan ve kendisini ifade edebilen, böylelikle farklı kültürlerle ilgili bilgi sahibi olan bir dünya vatandaşı yetiştirmektir.

Beylikdüzü Amerikan Kültür Koleji olarak yabancı dilin erken yaşta öğrenilmesinin önemini bilmekte ve anaokulundan itibaren çift dilli eğitim uygulamaktayız.

İlkokulda öğrencilerimiz belirli dersleri hem Türkçe hem de İngilizce işleyerek öğrenmeyi anlamlı hale getirmekte ve uygulamaktadırlar. Yaş gruplarında deneyimli öğretmenlerimiz tarafından her sınıf seviyesi ve ders için okulumuzun Yabancı Dil Zümresi tarafından hazırlanan kendi İngilizce kaynakları bulunmakta ve bu kaynaklar üzerinden çalışılmaktadır.


Beylikdüzü Ak İlkokulu’nda İngilizce toplam ders saati 10’dur. Bu ders saatlerinden 7’si Türk İngilizce Öğretmeni tarafından, 3’ü ise yabancı öğretmen tarafından işlenmektedir ve bu öğretmenlerimizin ders programları birbirine paraleldir. İngilizce Eğitim Koçlarımız ise 20 saatin üstünde yaptıkları İngilizce etkinlikler ile Türkçe yapılan etkinliklere paralellik oluşturmakta ve İngilizce edinimini anlamlı hale getirmektedirler.

Okulumuzda 3. ve 4. Sınıflarda İngilizce seviye sınıfı sistemi uygulanmaktadır. Bu seviye sınıfları TOEFL Primary testi ile, öğrencilerin İngilizce düzeyini okuma, anlama ve dinleme alanlarındaki yeterliliklerine dayanarak belirlenir ve her öğrencimizin sınava girişi zorunludur. TOEFL Primary sene başında ve sonunda olmak üzere yılda iki defa uygulanır. Bu uygulama ile öğrencilerimizin yıl içindeki yabancı dil gelişimleri somut olarak tespit edilir ve eksiklikleri giderilir. TOEFL Primary, TOEFL ve TOEFL Junior gibi uluslararası alanda güvenilirliği kanıtlanmış İngilizce yeterlilik sınavlarını hazırlayan ETS (Educational Testing Service) tarafından uygulanmaktadır.

Okullarımız
Anasınıfı
İlkokul
Ortaokul
Lise
Kulüpler
Middle School
Anaokulundan itibaren eğitim hayatlarının temelini en iyi şekilde atan öğrencilerimiz,
eğitim yolculuğunun bu aşamasında tüm dersleri alanında uzman ve deneyimli branş öğretmenleri eşliğinde işlerler.
Her ders kendi materyalleri ile hazırlanmış derslik ve laboratuvarlarda öğrenciye aktarılır.
Böylece dersler öğrenciler için olabildiğince somut hale getirilmiş ve tüm kazanımları yaşayarak edinmeleri sağlanmış olur.
Derslerde eksik kalan konuların pekişmesi ve SBS hazırlığı için okul saatleri içinde yapılan etüt ve ek ders çalışmalarında öğrenciler
seviyelerine göre gruplara ayrılarak desteklenirler.
İngilizce dersleri alanında uzman İngilizce öğretmenleri ve anadili İngilizce olan yabancı öğretmenler tarafından işlenir.
Öğrenciler görsel ve işitsel eğitim donanımlarının kullanıldığı İngilizce dersliklerinde ve yabancı dil laboratuvarında eğitim görürler.

Öğrencilerimiz uluslararası geçerliliği olan İngilizce ESOL, TOEFL; Almaca FIT ve START sınavlarına girmeleri için teşvik edilir.
Böylece yabancı ediniminde geldikleri noktayı görme şansı bulurlar.

Öğrencilerimizin yabancı dili farklı kültürlerle etkileşim içinde yaşayarak öğrenmeleri ve geliştirmeleri amacıyla yurtdışına geziler,
öğrenci değişim programları ve yaz okulu çalışmaları yapılır.

Rehberlik biriminin desteği ile kendi davranışlarının, duygularının farkında olan ve sorgulayan öğrencilerimiz,
ilgi ve yeteneklerini keşfederek yaşama hazırlanmaktadırla
Öğrencilerimizin eğitim – öğretim hizmetlerinden etkili bir şekilde yararlanmasını sağlamak,
akademik gelişimlerini yakından takip etmek,
onları sosyal ve kültürel konularda doğru yönlendirebilmek, en önemlisi zihinsel, sosyal ve duygusal yönleriyle öğrencinin kişiliğini bir bütün
olarak geliştirebilmek amacı ile okulumuzda
“Akademik Danışmanlık Sistemi” uygulanmaktadır.
Kendine güvenen, çevresine karşı duyarlı ve saygılı, sorumluluklarını yerine getiren,
işbirliğinin önemini bilen, problem çözme becerisi gelişmiş,
sağduyulu, bir vatandaş olarak gelecekte de iş dünyasında etkin bireyler yetiştirmek amacıyla
programımıza dahil ettiğimiz “Yaşayan Değerler Eğitimi”ni uygulamaktayız.
Okullarımız
Anasınıfı
İlkokul
Ortaokul
Lise
Kulüpler
High School
Okulumuzda öğrencilerimiz öğrenim yolculuklarına gittikçe akademikleşen bir yaklaşımla tüm olanakların daha da güçlendirildiği bir ortamda
devam edebilme imkanı bulurlar. Branşlara yönelik materyallerle zenginleştirilmiş dersliklerimizde
öğrencilerimiz alanlarına yönelik öğrenimlerini gerçekleştirmektedirler.

Okulumuzda lise öğrencilerimizin seçtikleri alanlara yönelik “Akademik Danışmanlık Sistemi” uygulanmaktadır.
Bu sistemle öğrenciler; YGS ve LYS’ye hazırlık süreçlerinde danışman öğretmenleri tarafından ilgi ve
becerileri doğrultusunda yüksek öğrenim hayatına hazırlanmaktadırlar.
Yabancı dil bilmenin gerekliliğini göz önünde bulunduran eğitim anlayışımızda öğrencilerimiz başta anadilleri olmak üzere İngilizce ve Almanca
dillerini en üst düzeye taşımaktadırlar.
Aktif öğrenmenin yalnızca sınıf içinde değil, değişik ortamlarda devam ettiği düşüncesiyle okulumuzda ;
kütüphaneler, laboratuvarlar, açık ve kapalı spor alanları ve etkinlik atölyeleri kullanılmakta olup
öğrenme yapılan gezilerle de desteklenmektedir.
Okullarımız
Anasınıfı
İlkokul
Ortaokul
Lise
Kulüpler
TEOG
Ulusal sınavlara hazırlık süreci hangi kademede olursa olsun öğrenciyi zorlayan bir süreçtir.Bu aşamada doğru çalışma yöntemi,planlama ve zaman yöntemi gibi başarıya giden yolda olmazsa olmaz bazı kriterlerin varlığı inkar edilemez.
Beylikdüzü Amerikan Kültür  Koleji olarak amacımız bu sürecin en sağlıklı şekilde atlatılması konusunda öğrencilerimize yol gösterici olmaktır.

TEOG hazırlık süreci okulumuzda 7.sınıftan itibaren başlamaktadır. Öğrencilerimiz okul müfredatının sağlıklı bir şekilde çalışmasının yanı sıra test çözme tekniklerinin öğretilmesi, zaman yönetimi ve sınavlara hazırlık sürecinde kaygı ve öfke kontrolü gibi konularda da kendilerini geliştirerek özdenetimi yüksek bireyler haline gelmektedir. Uygulanan deneme sınavları ile diğer öğrenciler arasındaki yerini gören öğrencilerimiz sınav sonrası yapılan analizlerle eksiklerini kapatmaya yönelik özel ders çalışmalarıyla desteklenmektedir.7.sınıfta 1200 saat ve 8. Sınıfta 1800 saat sınava hazırlık eğitimi alan öğrencilerimiz ders ve ders uygulamalarıyla teori ve pratiği içinde barındıran bütünlüklü bir eğitim almaktadır. Haftalık olarak yapılan ‘’Koçluk Seansları’’ ve ‘’Rehberlik’ ’dersleriyle kendisine ayna tutarak bu süreçte çalışmalarının verimliliğini sorgulama imkanı bulabilmektedir. Bunun yanı sıra eğitim koçu-veli etkileşimin sistematik olarak sağlanabilmesi için öğrenci ve velilerimize periyodik olarak ‘’Akademik Gelişim Bülteni’’ ile bilgilendirme yapılmakta ve bu süreçte veli iletişiminin önemi üzerinde durulmaktadır.
Okullarımız
Anasınıfı
İlkokul
Ortaokul
Lise
Kulüpler
TOFL
TOEFL (Test Of English As a Foreign Language) sınavı ana dili İngilizce olmayanların Amerikan İngilizcesi bilgisini ölçmek amacıyla, Amerika’da New Jersey Eyaletinde bulunan Educational Testing Service (ETS) tarafından dünyanın pek çok merkezinde düzenlenen bir sınavdır.

Toefl Sınavı dünya genelinde İngilizce dilinde eğitim veren yaklaşık 4300 kolej ve üniversite tarafından lisans, yüksek lisans ve doktora programlarına ana dili İngilizce olmayan öğrencileri kabul kriteri olarak kullanılır. Ayrıca, dünya genelinde pek çok kurum, organizasyon ve şirket iş başvurusunda Toefl sınavından alınan iyi bir puanı İngilizce Yeterlilik belgesi olarak kabul eder.

Toefl sınavına, İngilizce eğitim veren bir üniversite, kolej veya enstitütüde eğitim yapmak isteyenler girmelidir. Ayrıca, İngilizce dil bilgisini uluslar arası geçerliliği olan bir belge ile kanıtlamak isteyen herkes bu sınava girebilir.

Toefl Sınavında Ne Test Edilir? 

 • Listening: Amerikan İngilizcesini anlama yeteneğiniz ölçülür.

 • Structure: Öğrencinin Standart Yazılı İngilizceyi kurallara uygun kullanıp kullanmadığı test edilir.

 • Reading: Öğrencinin Amerikan İngilizcesini okuma ve anlama yeteneği test edilir.


Writing: Öğrencinin yazma yeteneği 30 dakika içerisinde yazacağı bir kompozisyon ile ölçülür
Okullarımız
Anasınıfı
İlkokul
Ortaokul
Lise
Kulüpler
YGS - LYS

YGS – LYS

"Zorlu" maraton, bizimle "zevkli" bir bulmacaya dönüşüyor 2011 - 2012 öğretim yılından itibaren geçerli olmak üzere ÖSYM tarafından sunulan bu yeni sınav sistemi hakkında sizleri bilgilendirmek istiyoruz. Bu yeni sınav sistemindeki amaç yıllardır uygulanan tekil sınav sistemlerin oluşturduğu olumsuz koşulların elemine edilmesi ve çok daha stabil bir ölçüm yapılmasıdır. Diğer bir deyişle bu sistemle üniversite öğrenci adayımızın en doğru şekilde üniversiteye yerleşmesi amaçlanmıştır. Çalışmalarımızda hedef odaklı eğitim sistemimizi kullanıyor ve öğrencilerimizin desteklenmesi gereken derslerine odaklanıyoruz. Tüm çalışma takvimimizi yeni sistemin gereklilikleri üzerinde düzenliyoruz.   Okulumuzda lise öğrencilerimizin seçtikleri alanlara yönelik “Akademik Danışmanlık Sistemi” uygulanmaktadır.Bu sistemle öğrenciler; YGS ve LYS’ye hazırlık süreçlerinde danışman öğretmenleri tarafından ilgi ve becerileri doğrultusunda yüksek öğrenim hayatına hazırlanmaktadırlar. 9,10,11 ve 12. sınıflarda YGS – LYS soru tekniğine paralel, özgün sorularla hazırlanmış “Deneme Sınavları” uygulanarak, öğrencilerin sınav tekniklerini 9. sınıftan itibaren geliştirmesi hedeflenmektedir.
Okullarımız
Anasınıfı
İlkokul
Ortaokul
Lise
Kulüpler

Corporate

Vizyonumuz;

Sürekli gelişme düşüncesinden hareketle, yaratıcılığı, yenilikleri destekleyen ve yetiştirdiği özgüveni yüksek bireylerle ülkesini tüm dünyada temsil eden bir okul olmak.

Misyonumuz;

Öğrencilerimizi bilgi, beceri ve yetenekleri doğrultusunda yetiştirerek mesleğinde en başarılı bireyler haline getirmektir.

  İlkelerımiz


 • Öğrenen merkezli yaklaşım

 • Sorgulamaya dayalı öğrenme

 • Alanlar arası planlama ve uygulama

 • Bireysel özelliklere uygun programlar

 • Uluslararası bakış açısı

 • Proje temelli eğitim

 • Sevgi, saygı ve güvene dayalı iletişim

 • Toplumun ahlaki, hukuki ve kültürel değerlerinin farkında olan ve geliştiren lider okul olmak,

 • Geleceği inşa edecek ve dönüştürecek gençler yetiştirmektir.

Sections
Vizyonumuz
Misyonumuz
Kurucumuzdan
Farkımız
DUYURULAR
Veli Rehberlik Semineri
10.12.2016 Cumartesı günü 10:30 - 12:30 saatleri arasında Yrd. Doç. Dr. Aylin Sözer ÇAPAN "Çocuğun Gözüyle Dünya" isimli ilkokul ve anaokulu velilerimize yönelik rehberlik semineri verecektir. Katılımınızı bekliyoruz.
11. Sınıflarımızla YTÜ Gezisi
30 KASIM 2016 ÇARŞAMBA GÜNÜ 11.SINIF ÖĞRENCİLERİMİZLE BİRLİKTE YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ’NE GEZİYE GİDİYORUZ!
'Geleceğin Meslekleri" Konferansı
9 ARALIK 2016 CUMA GÜNÜ 11. SINIF ÖĞRENCİLERİMİZLE BİRLİKTE İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ’NE GEZİYE GİDİYORUZ! GEZİ GÜNÜ İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ KONFERANS SALONUNDA GEZİYE KATILAN ÖĞRENCİLERİMİZE “GELECEĞİN MESLEKLERİ” HAKKINDA SUNUM YAPILACAKTIR.
''Sınav Kaygısı'' Konferansı
29 KASIM 2016 SALI GÜNÜ 9,10,11. SINIFLARIMIZA İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ’NDEN GELECEK OLAN UZMAN PSİKOLOJİK DANIŞMAN TARAFINDAN “SINAV KAYGISI” HAKKINDA SUNUM YAPILACAKTIR.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlanaları
Cumhuriyetimizin 93. Yılı okulumuzda coşku, sevinç ve minnet ile kutlandı, etkinlikten fotoğraflara ve detaylı bilgiye ulaşmak içinAK Kolej Haber sayfamızı veya facebook sayfamızı üzerlerine tıklayarak ziyaret edebilirsiniz.
Öğrenci Başkanlığı Seçimi
07.10.2016 Cuma günü okulumuzda Öğrenci başkanlığı seçimi gerçekleşmiştir, detaylı bilgi ve fotoğraflar için lütfen Tıklayın...
Haftalık Ders Planı


Haftalık Ders Programı için Lütfen Aşağıdaki Bağlantıya tıklayın

American Culture College Ders Programı
Rehberlik Servisinden Önemli Duyuru
ORehberlik Servisimiz öğrencilerimizin okul oryantasyon sürecinde dikkat edilmesi gereken konular için bir makale yayımladı

Makaleye ulaşmak için buraya Tıklayınız
22 Eylül Hazır Bulunuşluk Sınavı
22 Eylül 2016 tarihinde okulumuz 2,3,4,5,6,7,9,10 ve 11. sınıf öğrencileri için hazır bulunuşluk sınavı (HBS) Gerçekleştirilecektir.
23 Eylül TOEFL Sınavı
23 Eylül 2016 tarihinde okulumuz ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için Toefl Sınavı gerçekleştirilecektir.
Eğitim Desteği Başvuruları Başladı!
2016 - 2017 Öğretim Yılı Eğitim ve Öğretim Desteği Başvuruları okulumuzdan gerçekleştirilecektir.
Klavuzun 5.Maddesindeki evrakları tamamlayarak okulumuza müracaat ediniz. Gereken evraklar ve detaylı bilgileri buraya tıklayarak e-katolog'dan görüntüleyebilirsiniz.
Yeni Web Sitemiz İle Yayındayız!
2016 - 2017 Eğitim Öğretim yılında yenilenmiş web sitemiz ile sizlerleyiz
Türkçe - İngilizce Dil seçeneğimiz ile Her Milletten Öğrencilerimize ve Velilerimize hizmet vermeyi ilke edindik.
5.Sınıflarımızda YİP
Yoğun İngilizce programımız,öğrencilerimizin İngilizce becerilerinizi geliştirmek için hızlı, eğlenceli ve etkili bir çözüm sunmaktadır. Bu program ile öğrencilerimize ingilizceyi özel beceri dersleri ile birleştirebilme ve hızlı İngilizce öğrenme imkanı sunuyoruz.
Our Vision & Mision

Vizyonumuz;

Sürekli gelişme düşüncesinden hareketle, yaratıcılığı, yenilikleri destekleyen ve yetiştirdiği özgüveni yüksek bireylerle ülkesini tüm dünyada temsil eden bir okul olmak.

Misyonumuz;

Öğrencilerimizi bilgi, beceri ve yetenekleri doğrultusunda yetiştirerek mesleğinde en başarılı bireyler haline getirmektir.
Sections
Vizyonumuz
Misyonumuz
Kurucumuzdan
Farkımız
İlkelerimiz - (Our Principles)

  İlkelerimiz


 • Öğrenen merkezli yaklaşım

 • Sorgulamaya dayalı öğrenme

 • Alanlar arası planlama ve uygulama

 • Bireysel özelliklere uygun programlar

 • Uluslararası bakış açısı

 • Proje temelli eğitim

 • Sevgi, saygı ve güvene dayalı iletişim

 • Toplumun ahlaki, hukuki ve kültürel değerlerinin farkında olan ve geliştiren lider okul olmak,

 • Geleceği inşa edecek ve dönüştürecek gençler yetiştirmektir.

Sections
Vizyonumuz
Misyonumuz
Kurucumuzdan
Farkımız
Genel Müdürlük
BEYLIKDUZU AMERIKAN KULTUR KOLEJI
Adres : Kavakli Mah. Deniz Aktas Cad, No :30
Tel :444 8 212
Faks :0212 855 15 10
E-Posta : info@beylikduzuamerikankoleji.com
embed google map
generate Google Maps
ARGE

Araştırma - Geliştirme


Eğitim kurumları; eğitim kalitelerini artırmak, yenilikleri yakından takip edebilmek, planlı ve sistematik hareket edebilmek için AR-GE faaliyetlerinde bulunmalıdır. Eğitim, bilim ve teknolojinin gelişmesini sağlayacak yeni bilgileri elde etmek veya mevcut bilgilerle yeni malzeme, ürün ve araçlar üretmek, bilgiye dayalı yeni projeler üretmek, süreç ve hizmetler oluşturmak ya da mevcut olanları geliştirmek amacı ile Okulumuzda Ar-Ge çalışmaları yürütülmektedir.

AR-GE terimi üç ana aktiviteyi kapsar:


Temel Araştırma: Spesifik bir uygulama veya kullanım olmadan, araştırılan konunun temeli ve gözlemlenen gerçeklerine dair yeni bilgi kazanılması için yapılan deneysel veya teorik çalışmadır.

Uygulamalı Araştırma: Yeni bilgi kazanılması için yapılan özgün araştırmadır. Fakat bu Temel Araştırma’dan farklı olarak, spesifik bir pratik uygulamaya veya amaca yöneliktir.

Deneysel Gelişim: Yeni malzeme, ürün ve araçların üretimine; yeni işlemlerin, sistemlerin, hizmetlerin kurulmasına; veya halihazırda üretilmiş veya kurulmuş olanların geliştirilmesine yönelik, mevcut bilgiye dayalı sistematik çalışmasıdır.

Ar-Ge Faaliyetlerimizin Amaçları AR-GE farklılıklarla geleceği oluşturmaktır.

Okuulumuz AR-GE Birimi, gerçekleştireceği çalışmalarla;

 • Yeni eğitim süreçleri geliştirmeyi,
 • Gelişmelere uyum sağlamayı

Kurumda verimliliği artırmayı hedeflemektedir


Ar-Ge Ekibinin Görevleri


 • ARGE ekibi eğitim ve öğretimde uygulanan yenilik ve gelişmeleri yurt içi ve yurt dışında takip eder ve değerlendirir.
 • İhtiyaç analizleri yaparak okulun zayıf ve güçlü alanları konusunda değerlendirmeler yapar, zayıf yanları güçlendirme konusunda projeler geliştirir.
 • Araştırma konularıyla ilgili, gerektiğinde okul dışından ilgili kuruluşlarla iş birliği sağlar.
 • Beylikdüzü Amerikan Kültür Koleji yaşam kültürünü destekleyen ve geliştiren projeler üretir.
 • AR-GE ekibi ayrıca sürdürülen projelerin işleyişini denetlemek, sonuçlarını değerlendirmek ve raporlar hazırlamakla görevlidir.
 

AR-GE ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA OKULUMUZDA SÜRDÜRÜLEN PROJELER • Sempozyum – Seminer Katılımları: Öğretmenlerimizin bireysel ve mesleki gelişimlerini sağlamak amacıyla seminerlere, kongre ve konferanslara katılmalarına aracılık eder. Yenilikçi ve farklı bulunan etkinliklerin çeşitli sempozyumlarda ve seminerlerde sunumu konusunda gerekli takibi yapar.
 • Çalışanların Motivasyonunu Artırıcı Faaliyetlerimiz: ARGE ekibi, belirli aralıklarla çalışanlarımıza yönelik farklı etkinlikler düzenler.
Departmanlar
KPM
Rehberlik
Ölçme ve Değerlendirme
İnsan Kaynakları
Halkla İlişkiler
Career Planning Center


KPM (kariyer planlama merkezi)Rehberlik Servisi, öğrencilerinin kişisel kariyer gelişimlerini planlama sürecinde
de yanında yer almaktadır. Öğrencilere kendilerini tanıma, meslekleri tanıma ve mesleki hedefler oluşturmaya yönelik çalışmalar yapmakta rehberlik edilmektedir. Bu çalışmalara hizmet eden uygulamalardan bazıları şunlardır.

 • İlgi ve Yetenek Testleri
 • Kendini Değerlendirme Envanteri
 • Mesleki Kariyer ve Yönelimi Envanterleri
 • Meslek Tanıtım Günleri
 • Alanında Uzman Kişilerle Söyleşi
 • Üniversite ve Lise Tanıtım Günleri vb.


Ulusal Sınavlara Hazırlık Çalışmaları (YGS-LYS & Liselere Geçiş Sınavları)

Öğrencilerimizin ortaokul ve lise sonrası girecekleri sınavlara yönelik sürdürülen çalışmalardır. Yapılan çalışmalardan bazıları şunlardır:
 • Ulusal Sınavların Sistemsel Olarak Tanıtılması
 • Okulumuzda yapılan sınav sonuçları sonrası “Başarı Düzeyinin Değerlendirilmesi”
 • Sınav Öncesi/Sınav Anı/Sınavlar Sonrası Planlama, Kaygı, Motivasyon Konularında Destek
 • Sınav Başvurularının Bilgilendirilmesi ve Gerçekleştirilmesi
 • Sınavlar Sonrası Tercih DanışmanlığıDepartmanlar
KPM
Rehberlik
Ölçme ve Değerlendirme
İnsan Kaynakları
Halkla İlişkiler
Education Systems


Departmanlar
KPM
Rehberlik
Ölçme ve Değerlendirme
İnsan Kaynakları
Halkla İlişkiler
Education Philosophy


Eğitim FelsefemizEğitim anlayışımız öğrencinin kendi ayakları üzerinde bir birey olarak durabilmesini ve öğrendiği bilgileri yaşamına entegre ederken toplumsal duruşunu kazanabilmesini hedefler.

Benimsediğimiz yapılandırmacı yaklaşım, öğrencilerimizin sahip olduğu mevcut algı düzeyinin öğretmenler tarafından değerlendirilmesini ve elde edilen veriler ışığında öğrencilerin bir üst öğrenme sürecine taşınmasını sağlar.

Öğretmenlerimiz, öğrenci odaklı faaliyetler tasarlayıp uygulamanın yanı sıra öğrenmeyi yönlendirir ve teşvik eder. Öğretmen, öğrencileriyle korumacı bir ilişki geliştirir. Bu ilişki, okulun destekleyici sistemi tarafından pekiştirilerek öğrencinin entelektüel, duygusal, fiziksel açılardan gelişimini sağlar. Öğretmenler, düzenli mesleki gelişim eğitimleri alarak, mesleki okumalar ve tartışmalar yaparak yaşam boyu öğrenmeyi biçimlendirirler.
Öğretim, öğrenme ve destek bütünlüğü içerisinde tekrarlayan değerlendirmeler, öğrencilerimizin yaşam boyu öğrenen bireyler olarak gelişimlerini sağlar.
Departmanlar
KPM
Rehberlik
Ölçme ve Değerlendirme
İnsan Kaynakları
Halkla İlişkiler
Public Relations


HALKLA İLİŞKİLERHalkla İlişkiler Birimi, Beylikdüzü Amerikan Kültür Koleji’nin kurum kimliğinin, kurumun çalışanları, hedef grupları ve kamuoyunda algılanması, tanınması ve geliştirilmesi yönünde kurumumuzun kalite politikası ve stratejik hedefleri doğrultusunda halkla ilişkiler, basın ve tanıtım etkinliklerini yürütür.

Bu birimle, Kolejimizde ve bünyesinde bulunan ve düzenlenen her türlü etkinlik ve öğrencilerimizin çeşitli alanlarda elde ettikleri başarılar, hazırlanan basın bültenleri yoluyla basına ve kamuoyuna duyurulur, bu yolla medyanın okulumuzla ilgili gelişmeleri, haberleri yakından takip etmesi sağlanır.

Beylikdüzü Amerikan Kültür Koleji’nde organize edilen kültür, bilim, sanat, spor vb. içerikli seminer, sergi, konser, tiyatro, sempozyum, panel, konferans, toplantı, tören, festival vb. etkinliklerin ve öğrencilerin öğretmenleri yönetiminde hazırladıkları sunum ve gösterilerin gerçekleşmesinde, diğer birimlerle koordineli olarak çalışır. Bu organizasyonların gerekli veli duyurularını ve iletişim bültenlerini, yazılı materyal, e–posta ve sms yolu ile veliye ve ilgili basın kuruluşlarına duyurulmasını sağlar.

Ayrıca, Kolejimizin tüm basılı materyalleri, her türlü yazılı ve görsel dokümanları bu birim tarafından hazırlanır.
 

Departmanlar
KPM
Rehberlik
Ölçme ve Değerlendirme
İnsan Kaynakları
Halkla İlişkiler
EXAMS


Toefl

TOEFL (Test Of English As a Foreign Language) sınavı ana dili İngilizce olmayanların Amerikan İngilizcesi bilgisini ölçmek amacıyla, Amerika’da New Jersey Eyaletinde bulunan Educational Testing Service (ETS) tarafından dünyanın pek çok merkezinde düzenlenen bir sınavdır. Toefl Sınavı dünya genelinde İngilizce dilinde eğitim veren yaklaşık 4300 kolej ve üniversite tarafından lisans, yüksek lisans ve doktora programlarına ana dili İngilizce olmayan öğrencileri kabul kriteri olarak kullanılır. Ayrıca, dünya genelinde pek çok kurum, organizasyon ve şirket iş başvurusunda Toefl sınavından alınan iyi bir puanı İngilizce Yeterlilik belgesi olarak kabul eder. Toefl sınavına, İngilizce eğitim veren bir üniversite, kolej veya enstitütüde eğitim yapmak isteyenler girmelidir. Ayrıca, İngilizce dil bilgisini uluslar arası geçerliliği olan bir belge ile kanıtlamak isteyen herkes bu sınava girebilir. Toefl Sınavında Ne Test Edilir? 
 • Listening: Amerikan İngilizcesini anlama yeteneğiniz ölçülür.
 • Structure: Öğrencinin Standart Yazılı İngilizceyi kurallara uygun kullanıp kullanmadığı test edilir.
 • Reading: Öğrencinin Amerikan İngilizcesini okuma ve anlama yeteneği test edilir.
 • Writing: Öğrencinin yazma yeteneği 30 dakika içerisinde yazacağı bir kompozisyon ile ölçülür.
 

TEOG

Ulusal sınavlara hazırlık süreci hangi kademede olursa olsun öğrenciyi zorlayan bir süreçtir.Bu aşamada doğru çalışma yöntemi,planlama ve zaman yöntemi gibi başarıya giden yolda olmazsa olmaz bazı kriterlerin varlığı inkar edilemez.Beylikdüzü Amerikan Kültür  Koleji olarak amacımız bu sürecin en sağlıklı şekilde atlatılması konusunda öğrencilerimize yol gösterici olmaktır. TEOG hazırlık süreci okulumuzda 7.sınıftan itibaren başlamaktadır. Öğrencilerimiz okul müfredatının sağlıklı bir şekilde çalışmasının yanı sıra test çözme tekniklerinin öğretilmesi, zaman yönetimi ve sınavlara hazırlık sürecinde kaygı ve öfke kontrolü gibi konularda da kendilerini geliştirerek özdenetimi yüksek bireyler haline gelmektedir. Uygulanan deneme sınavları ile diğer öğrenciler arasındaki yerini gören öğrencilerimiz sınav sonrası yapılan analizlerle eksiklerini kapatmaya yönelik özel ders çalışmalarıyla desteklenmektedir.7.sınıfta 1200 saat ve 8. Sınıfta 1800 saat sınava hazırlık eğitimi alan öğrencilerimiz ders ve ders uygulamalarıyla teori ve pratiği içinde barındıran bütünlüklü bir eğitim almaktadır. Haftalık olarak yapılan ‘’Koçluk Seansları’’ ve ‘’Rehberlik’ ’dersleriyle kendisine ayna tutarak bu süreçte çalışmalarının verimliliğini sorgulama imkanı bulabilmektedir. Bunun yanı sıra eğitim koçu-veli etkileşimin sistematik olarak sağlanabilmesi için öğrenci ve velilerimize periyodik olarak ‘’Akademik Gelişim Bülteni’’ ile bilgilendirme yapılmakta ve bu süreçte veli iletişiminin önemi üzerinde durulmaktadır.
 

YGS – LYS

"Zorlu" maraton, bizimle "zevkli" bir bulmacaya dönüşüyor 2011 - 2012 öğretim yılından itibaren geçerli olmak üzere ÖSYM tarafından sunulan bu yeni sınav sistemi hakkında sizleri bilgilendirmek istiyoruz. Bu yeni sınav sistemindeki amaç yıllardır uygulanan tekil sınav sistemlerin oluşturduğu olumsuz koşulların elemine edilmesi ve çok daha stabil bir ölçüm yapılmasıdır. Diğer bir deyişle bu sistemle üniversite öğrenci adayımızın en doğru şekilde üniversiteye yerleşmesi amaçlanmıştır. Çalışmalarımızda hedef odaklı eğitim sistemimizi kullanıyor ve öğrencilerimizin desteklenmesi gereken derslerine odaklanıyoruz. Tüm çalışma takvimimizi yeni sistemin gereklilikleri üzerinde düzenliyoruz.   Okulumuzda lise öğrencilerimizin seçtikleri alanlara yönelik “Akademik Danışmanlık Sistemi” uygulanmaktadır.Bu sistemle öğrenciler; YGS ve LYS’ye hazırlık süreçlerinde danışman öğretmenleri tarafından ilgi ve becerileri doğrultusunda yüksek öğrenim hayatına hazırlanmaktadırlar. 9,10,11 ve 12. sınıflarda YGS – LYS soru tekniğine paralel, özgün sorularla hazırlanmış “Deneme Sınavları” uygulanarak, öğrencilerin sınav tekniklerini 9. sınıftan itibaren geliştirmesi hedeflenmektedir.
 

SAT

SAT; ABD ve Avrupa’daki 3200 üniversitede eğitim görmek için girilmesi gereken sınavdır. SAT I (Reasoning Test ); Okuma, Yazma ve Matematik bölümlerinden oluşur ve 3 saat 45 dakika sürer. SAT II ( Subject Test); Biyoloji, Kimya, Fizik, Edebiyat, Tarih ( Dünya tarihi-Amerikan tarihi ) , Matematik, Yabancı Diller alanlarından oluşur ve her biri 1 saat sürer. (aynı günde en fazla 3 dersten sınava girilebilir). Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Mayıs ve Haziran aylarında girilebilir ve geçerliliği 2 yıldır. Her sınav 200-800 puan arasında değerlendirilir. SAT sınavları neyi ölçüyor? SAT, öğrencinin bilgi ve becerisini ölçmeye yönelik bir sınav. Bu sınavda amaç formül ezberlemek değil, verilen formülü nasıl kullanacaklarını ve nasıl çözeceklerini ölçmek. Eğitimimizi bu sınavın öğretim modeline göre yapıyoruz. Üniversiteler için de büyük bir kaynak olan SAT, öğrencileri sadece tek bir sınava göre değerlendirmiyor. Sınav sonucu dışında saygın üniversiteler için önemli kriterler arasında bulunan öğrencinin sosyal aktiviteleri, projeleri, yetenekleri, özgüveni gibi alanların da ölçülmesine katkı sağlıyor. Benim en çok beğendiğim yönü de bu.   Sınav Tarihleri
Departmanlar
KPM
Rehberlik
Ölçme ve Değerlendirme
İnsan Kaynakları
Halkla İlişkiler
ETKİNLİKLER
Etkinlik
30 Mayıs 2016

5-C Just Dance Show

5-C Ögrencilerimizin Dans Gösterisi
Detay
Etkinlik
31 Mayıs 2016

Anasınıfı 80'ler 90'lar partisi

Anasınıfı 80ler 90'lar partimizden kareler
Detay
Etkinlik
28 Mayıs 2016

Bir Destandır Çanakkale

Çanakkale gezimizden Fotoğraflar
Fotoğraf
Detay
Etkinlik
14 Mayıs 2016

1A Sınıfı İngilizce Portfolio Sunumu

1-A Sınıfımız ile 2015-2016 Eğitim Öğretim Döneminin İngilizce Portfolyo Sunumunu Gerçekleştirdik. Katılım Gösteren Veli ve Öğrencilerimize Teşekkür Ederiz
Detay
Etkinlik
23 Nisan 2016

23 Nisan

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Etkinlikleri
Fotoğraf
Detay
Etkinlik
04 Mayıs 2016

Avrupa Turnesi Lansman Konseri

Okulumuz Polifonik Korosunun Avrupa Turnesi Lansman Konseri
Detay
Etkinlik
22 Mart 2016

Planetaryum ile Uzayı Keşfediyoruz

Planetaryum ile öğrencilerimize keyifli dakikalar yaşattık
Fotoğraf
Detay
Kategoriler
Etkinlikler
Geziler
Kutlamalar
Törenler
Okulumuzdan
Assesment And Evaluation

Öğrenme İçin Ölçeriz, Öğrenmeyi Değerlendiririz.

Geleceğimizin inşasında ulusal ve evrensel düzeyde var olabilmek, bilgi, beceri ve yetenekleri ile  tutum ve değerleri  üst düzeyde gelişmiş bireylerle mümkündür.

“Öğrenmeyi Ölçmek ve  Öğrenme İçin Değerlendirmek” ilkesiyle öğretimden önce , öğretim  sürecinde ve öğretim sonrasında  anlamlı ve kalıcı öğrenmelerin 
gerçekleştirilmesi  ve öğrencilerimizin akademik, sosyal, bedensel ve duyuşsal gelişimlerini sağlayıcı nitelikte, tanılayıcı, biçimlendirici ve özetleyici  ölçme ve değerlendirmeler  yapmak ve desteklemek temel misyonumuzdur.

AMAÇLARIMIZ

 • Okullarımız arasında ortak “ölçme” ve “değerlendirme” anlayışı ve dili geliştirmek,

 • Sınavların nitelikli sorularla ortak yapılması ve kuruma özgü bir soru bankası  geliştirmek,

 • Teknik analiz ve değerlendirmeler ile okul, veli ve öğrencilere hızlı geri bildirim sağlamak,

 • Etkinlik, çalışma yaprağı, materyal vb. tasarımlara destek vermek,

 • Öğretmenlerin  biçimlendirici değerlendirmelerine destek vermek,

 • Öğretim öncesi, öğretim sırası ve öğretim sonunda  standart ölçme araçları planlayıp uygulamak

 • Bilgi Teknolojilerini ve okul otomasyon sistemini en etkili ve verimli kullanmak.

 • Kurumsal konularda, analiz, anket ve araştırmalara destek sağlamak,

 • Ölçme ve değerlendirme konu başlıklarında hizmet içi eğitim çalışmaları düzenlemek,

 • Okulların diğer ölçme ve değerlendirme ihtiyaçlarına destek sağlamak

Departmanlar
KPM
Rehberlik
Ölçme ve Değerlendirme
İnsan Kaynakları
Halkla İlişkiler
Counselling
Beylikdüzü Amerikan Kültür Koleji ;

Çağın tüm olanaklarını kullanabilen ve bunlara etik değerler çerçevesinde yenilerini katan,
Geleceğe güvenle bakan,
Ana dilini ve birden fazla yabancı dili en iyi şekilde kullanan,
Toplumsal ve evrensel değerlere eleştirel bir bakış açısıyla sahip çıkan,
Bilimi, sanatı ve sporu yaşamının bir parçası olarak benimseyen,
Yapıcı bir yaklaşımla etkili iletişim kuran ve bunu kararlılıkla sürdüren,
Bireysel farklılıkları zenginlik olarak benimseyen,
Öz kültürünü yaşayan ve yaşatan, aynı zamanda farklı kültürlerle etkileşim içinde olan,
Kendi bilgi, yetenek ve becerilerinin farkında olan ve sürekli gelişime inanan bireyler yetiştirir.
Departmanlar
KPM
Rehberlik
Ölçme ve Değerlendirme
İnsan Kaynakları
Halkla İlişkiler
Insan Kaynaklari

İnsan Kaynakları

Bizimle kurumsal anlamda görüşmek için, iş başvurusunda bulunmak için aşağıdaki butona tıklamanız ve insan kaynakları formunu doldurmanız yeterli olacaktır. Özgeçmiş dosyanızı .doc veya .pdf olarak ekleyebilirsiniz.
Departmanlar
KPM
Rehberlik
Ölçme ve Değerlendirme
İnsan Kaynakları
Halkla İlişkiler
Destek HizmetlerimizServis


Okulumuz, servis hizmeti, her yıl seçilen komisyonca anlaşma yapılan firma tarafından yürütülür. Servislerimiz, öğrencilerimize en iyi hizmeti vermekle yükümlüdür.

Güvenlik


Okulumuzda güvenliği sağlamak üzere 24 saat görevli güvenlik elemanlarımız bulunur. Okula gelen ziyaretçilerimiz güvenlik birimi tarafından karşılanırlar. Ziyaretçi kartları verilerek gerekli birimlere yönlendirilen ziyaretçilerimiz okul çıkışında yine güvenlik birimince uğurlanırlar. Okul idaresi, çocuklarımızın güvenliği için konulan kurallara uyulması konusunda son derece hassasiyet göstermektedir.

REVİR


Sağlıklı ve güvenli bir eğitim sağlamak, eğitim başarısı için çok önemlidir. Okulumuzda öğrencilerimizin  sağlıksal gelişimlerinin takibini yapan  sağlık sorunlarına direk müdahale edebilecek ve gerekli önlemleri alabilecek hemşirenin görev yaptığı sağlık birimimiz mevcuttur.

Mevcut birimimiz sayesinde sağlık hizmeti olarak bir çok hizmeti çocuklarımıza sunmaktayız.

Acil müdahale gerektiren durumlarda öğrenci, öğretmen ve sağlık birimi yetkilisi tarafından en yakın   sağlık merkezine veya hastaneye ulaştırılır ve aynı anda veli öğrencinin durumu ile ilgili bilgilendirilir.

Yemekhane


  Diyetisyen kontrolünde kalori hesabı yapılıp besin değerleri bilimsel verilere dayalı olarak hazırlanmış menülerimiz, kahvaltı, öğlen yemeği ve ikindi öğünü olarak sunulur.

Tüm servis ve sunum araçlarımız özenle hijyen denetimine tabidir.
Departmanlar
KPM
Rehberlik
Ölçme ve Değerlendirme
İnsan Kaynakları
Halkla İlişkiler
English


ANAOKULU / OKUL ÖNCESİ


Okullumuzda dil eğitimi anaokulunda başlar. Erken yaşta dil eğitiminin farkındalığı ile çocuklarımıza küçük yaşlarda
yabancı dil becerileri kazandırılır. Anasınıfından itibaren her sınıfa, biri İngilizce öğretmeni
olmak üzere iki öğretmen rehberlik eder. Böylelikle küçük yaştan itibaren dil öğreniminin kazandırılması hedeflenir.

İLKÖĞRETİM


Öğrencilerimiz 4.sınıfa geldiğinde 2.yabancı dili öğrenmeye başlar.Bunun yanı sıra iki öğretmenli eğitim modelimizle,
öğrencilerimiz klasik yabancı dil eğitiminden ayrılarak, İngilizceyi daha etkin bir şekilde
kullanmaya başlar. Okulumuzda İngilizce, bir ders olarak değil bir iletişim aracı olarak kullanılır.
Günlük yaşantı içerisinde öğrencilerimiz, İngilizce öğretiminden sorumlu Eğitim Koçlarımızla iletişim kurarak
dil öğrenimini içselleştirir ve en etkin şekilde dili kullanır.
Oyun, şarkı, drama ve teknoloji destekli derslerimizde, İngilizce öğrenimi kalıcı hale getirilir.
Öğrencilerimiz, 2 farklı dil konuşan öğretmene sahip olduğu için,
İngilizceyiokuldaki herhangi bir ders olarak değil, günlük yaşantısının vazgeçilmezbir parçasıolarak görür.
Öğrenciler arasındaki bireysel farklılıkları dikkate alarak öğrencinin görsel, işitsel
ve dokunsal öğrenme becerilerini geliştirir. birer birey olarak yetiştirmeyi amaçlamaktayız.
Bu hedefler doğrultusunda çıktığımız yolda bize güvenenlere teşekkür ederek
tüm öğrencilerimize başarılar diliyor, sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz.

LİSE


Öğrenciler arasındaki bireysel farklılıkları dikkate alarak öğrencilerin görsel, işitsel ve dokunsal zekâlarına hitap edip
öğrencilerde İngilizce okuma, yazma, konuşma ve dinleme becerilerini geliştirmektir.
Dil becerileri üzerine kurulu hedeflerimiz arasında; sözlü iletişim
becerilerinde akıcılık ve dile ait edinimleri doğru kullanma, okuduğu metindeki ana fikri bulabilme ve düşünceleriyle
bu fikri detaylandırabilmekvardır. Bunun yanı sıra,
yaratıcı düşünceyi ortaya koyma, yazarken bir okuyucu kitlesine seslenme ve bir amaç doğrultusunda yazma,
resmi ve resmi olmayan iletişimi etkin kullanabilme, sosyal ve kültürel öğelere etkili bir
şekilde yer verme ve dinleme becerilerinde duyduğunu anlayıp yorumlayabilmesi de amaçlanmaktadır
. Öğrenciye bu kazanımları edindirirken zamanı etkin ve verimli bir şekilde kullanma, araştırma ve gözlemleme yapmaya teşvik etme,
yabancı dili sınıf ortamının dışında da kullanma imkânı sunabilme, takım ruhunu benimseterek işbirlikçi çalışmasına
olanak sağlama ve öğrenciyi eğitim ve öğretim sürecinin merkezi yaparak bilgiyi
kendi zihninde yapılandırmasına izin verme önceliklerimiz arasındadır.
Departmanlar
KPM
Rehberlik
Ölçme ve Değerlendirme
İnsan Kaynakları
Halkla İlişkiler
German


İLKÖĞRETİM


İngilizce’nin yanısıra Almanca dersi ikinci yabancı dil olarak öğretilmektedir.
Haftada iki saat Almanca dersi görmektedirler. İlköğretim düzeyindetemel amacımız,
Almanca 'ya karşı çocuklarda ilgi uyandırmak; bu dili
onlarla birlikte konuşarak, yaşayarak, eğlenceli bir şekilde öğreterek sevdirmektir
.İletişimsel yöntem ve kültürler arası yaklaşımla proje, şarkı, oyun ve drama
Almanca dersinin vazgeçilmez ve değişmez unsurlarındandır.

LİSE


Lise düzeyi Almanca öğretim etkinliğinin merkezinde öğrenci yer almaktadır ve
öğretmen yönlendirici konumda olup ders süresince öğrenci sürekli etkin kılınmaktadır.
Derslerde hedef dil Almanca kullanılmakta,
dört temel dil becerisine (Dinleme Anlama, Konuşma, Okuma Anlama ve Yazılı Anlatım) eşit ağırlıkta yer verilmekte,
bunlara ek olarak bir yan beceri olan Dilbilgisi üzerinde de ayrıca durulmaktadır.
Departmanlar
KPM
Rehberlik
Ölçme ve Değerlendirme
İnsan Kaynakları
Halkla İlişkiler
ELEMENTARY
Pick Month...


1 EYL
2 EYL
3 EYL
4 EYL
5 EYL
6 EYL
7 EYL
8 EYL
9 EYL
10 EYL
11 EYL
12 EYL
13 EYL
ANASINIFI
Anasınıfı velilerine tanıtım sunum

İLKOKUL
11:00 - 11:45 : 1. sınıf velilerine tanıtım sunumu
13:00 - 13:45 : 2.ve 3. sınıf velilerine tanıtım sunumu

ORTAOKUL
14:00 - 14:45 : 6. ve 7. sınıf velilerine tanıtım sunumu

LİSE
15:00 - 15:45 : Lise velilerine tanıtım sunumu
14 EYL
İLKOKUL
14:00 - 14:45 : 4. Sınıf velilerine tanıtım sunumu

ORTAOKUL
14:00 - 14:45 : 5. Sınıf velilerine tanıtım sunumu
15 EYL
ANAOKULU - İLKOKUL
İlkokul Genel Veli Toplantısı

TEOG DENEME
DKS
16 EYL
17 EYL
18 EYL
OKULUN AÇILIŞI
19 EYL
20 EYL
LİSE
Bedri Rahmi EYÜBOĞLU Anma (Edebiyat)

DENEME/KTT YAZILI LİSE
YGS Deneme 12
21 EYL
LİSE
"Öğrenme Stilleri" Envanter
Bölüm: PDR
Sınıf: Tüm Sınıflar
22 EYL
TÜM OKUL
Hazır Bulunuşluk Sınavı

TEOG DENEME
GDS
23 EYL
LYS - YGS Hazırlıkları

"YGS/LYS Sınav Sistemi" Veli bilgilendirme semineri
Bölüm : PDR
Sınıf : 11. ve 12. Sınıflar
24 EYL
25 EYL
ANAOKUL - İLKOKUL ETKİNLİK
4.sınıf Elektrik Dedektifi Proje Uygulaması

DENEME/KTT YAZILI ORTAOKUL
Türkçe (KTT)

TEOG DENEME
Türkçe

DENEME/KTT YAZILI LİSE
Fizik(KTT)
26 EYL
ANAOKUL - İLKOKUL ETKİNLİK
Zekare Dikkat eğitimi Ön Test
Bölüm: PDR,Anaokulu, İlkokul
Sınıf : Tüm sınıflar

ORTAOKUL ETKİNLİK
Zekare Dikkat Eğitimi Ön Test
Bölüm: PDR
Sınıf : 5.Sınıflar

DENEME/KTT YAZILI LİSE
Kimya(KTT)
27 EYL
ORTAOKUL ETKİNLİK
Tema Vakfı Semineri Sosyal Sorumluluk Projesi
Bölüm: Türkçe, Fen, Sosyal, Mat
Sorumlu: Hanife CANPOLAT
Sınıf: 7. Sınıflar

DENEME/KTT YAZILI ORTAOKUL
Matematik(KTT)

TEOG DENEME
Matematik

DENEME/KTT YAZILI LİSE
Biyoloji(KTT)
YGS DENEME(12)
28 EYL
ORTAOKUL ETKİNLİK
Verimli Ders Çalışma ve Test Çözme Teknikleri Semineri
Bölüm: PDR
Sorumlu: Sena ER
Sınıf: 8. Sınıf

DENEME/KTT YAZILI ORTAOKUL
Din(KTT)
TEOG DENEME
Din Kültürü
29 EYL
ANAOKULU İLKOKUL ETKİNLİK
2.sınıf SSP Çevre Anketi

ORTAOKUL ETKİNLİK
En Nazik Sınıf Seçimi
Bölüm: PDR
Sorumlu: Sena ER
Sınıf: Tüm Ortaokul

LİSE ETKİNLİK
"Dikkat Testi" Uygulanması
Bölüm: PDR
Sınıf: Tüm Sınıflar

TEOG DENEME
GDS
30 EYL